O Nas

Biuro rachunkowe OneOffice w Poznaniu

Jesteśmy biurem rachunkowym z Poznania, które tworzą księgowi z wykształcenia, zawodu i zamiłowania.
Powierzając nam księgowość swojej firmy zyskają Państwo kompleksową oraz profesjonalną usługę księgową wykonywaną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozliczamy wszystkie formy opodatkowania (ryczałt, KPiR, pełna księgowość) działając na rynku poznańskim oraz online na terenie całej Polski!

Pomagamy osobom pracującym na umowę o pracę przejść na samozatrudnienie, jednocześnie tłumacząc, że B2B to najlepsza w obecnych czasach forma zatrudnienia.

Tworzymy, generujemy i wysyłamy pliki JPK - posiadamy duże doświadczenie w tej dziedzinie!

Rozliczamy firmy korzystające z dotacji unijnych, czy też z dofinansowań z Urzędu Miasta.


Zapraszamy do kontaktu!

Oferta

OneOffice Poznańskie Biuro Rachunkowe

Księga Przychodów i Rozchodów

• sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
• księgowanie operacji gospodarczych dla potrzeb PIT i VAT;
• prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia;
• wyliczanie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym PIT oraz deklaracji podatku od towarów i usług;
• sporządzenie zeznania podatkowego po zakończonym roku;
• konsultacje podatkowe i rachunkowe;
• reprezentacja klienta przed organami kontroli podatkowej i kontroli skarbowej;
• przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom;
• sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych dla pracowników

Księgi Rachunkowe

• prowadzenie pełnej księgowości firmy - ksiąg handlowych;
• opracowanie zakładowego planu kont;
• przygotowanie zasad (polityki) rachunkowości;
• prowadzenie ewidencji majątku trwałego;
• obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz deklaracji podatku od towarów i usług;
• rozliczanie operacji na rachunkach bankowych;
• zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie

Kontakt

OneOffice Sp. z o.o.
ul. Grochowe Łąki 7A/8
61-752 Poznań

NIP: PL7831791858

Zadzwoń i zapytaj 504 471 499
lub napisz do nas:
biuro@one-office.com.pl