O witrynie

Może to być dobre miejsce, aby przedstawić siebie i swoją witrynę lub wymienić zaangażowane osoby.

Spółka cicha – o co chodzi i gdzie tu tkwi sekret?

Istota spółki cichej Spółka cicha występuje wtedy, gdy jeden ze wspólników (tzw. wspólnik cichy) dysponuje majątkiem i/lub środkami finansowymi i chce wnieść je do przedsiębiorstwa lub działalności prowadzonej przez drugiego wspólnika (tzw. wspólnik jawny). Udział w spółce w takiej formie wspólnika cichego nie powoduje powstania wspólnoty majątkowej pomiędzy wspólnikami.